zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Obecné ustanovení

Podle nařízení Evropského parlamentu čl. 4 bod 7 a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je správcem osobních údajů Ing. Eliška Šnyrychová, IČ 60016906, Lubina 457, Kopřivnice 742 21 (dále jen: „správce“). Kontaktními údaji správce  jsou:

Adresa: Ing. Eliška Šnyrychová, Lubina 457, Kopřivnice 742 21

Email: prima-květinace@seznam.cz

Tyto podmínky upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www. prima-květinace.cz, zejména zákazníků (dále jen „zákazník“), kteří učiní na těchto stránkách objednávku.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Primárně zpracováváme osobní údaje o zákaznících, které nám sami poskytnou při vytvoření objednávky.

Tyto údaje obsahují:

-          jméno a příjmení

-          adresa

-          e-mailovou adresu

-          telefonní kontakt

-          platební údaje

-          v některých případech to mohou být i další údaje, například jiná adresa adresa (v případě, že se adresa doručení objednávky liší od fakturační adresy).

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Osobní údaje používáme pro vyřízení objednávky zákazníka, tzn. pro plnění smlouvy mezi naší firmou a zákazníkem. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti nutné pro vyřízení objednávky zákazníka (zejména zaevidování a zpracování objednávky, platba, doručení). Bez těchto údajů nemůžeme objednávku zákazníka vyřídit.

Náš e-shop je zapojen do programu „Ověřeno zákazníky“, kde zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků Vaši spokojenost s nákupem na našem e-shopu. Tento dotazník vám zasíláme po každé vaší objednávce, pokud jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání tohoto dotazníku v rámci programu „Ověřeno zákazníky“ provádíme na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve zjišťování spokojenosti zákazníka s nákupem v našem e-shopu. Pro tento účel (zasílání dotazníku a vyhodnocování zpětné vazby) využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Pro tyto účely můžeme předávat zpracovateli vaši e-mailovou adresu a informace o zakoupeném zboží. Tyto vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně. Zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu „Ověřeno zákazníky“ můžete kdykoli odmítnout pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.

Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem dotazu na náš e-shop do příslušného okna dotazníkového formuláře.  Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu používáme pouze k vyřízení dotazu a nijak dále tyto osobní údaje nevyužíváme.

Komu umožňujeme přístup k osobním údajům?

Jako správce prověřujeme zpracováním osobních údajů subjekty, tzv. zpracovatele. Zpracovatelem je každý subjekt, který pro nás zpracovává osobní údaje pro účely a způsob, který stanovíme. Předáváme pouze ty údaje, které zpracovatelé nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

Zpracovatelé, jejichž služeb využíváme:

  • PPL CZ s.r.o. (distribuce zboží)
  • TOPlist s.r.o. (audit návštěvnosti)
  • Heureka.cz (zajištění dotazníku spokojenosti)

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky zákazníka, včetně jejího zaplacení a doručení zboží, nejdéle však po dobu 5 let, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou osobní údaje vymazány.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

  • Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů můžeme správně vyřídit vaši objednávku.
  • Právo na výmaz údajů (tzv. právo být zapomenut) znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje, pokud A/ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, B/ zpracování je protiprávní, C/ vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo D/ nám to ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  • Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  • Právo na přenositelnost údajů znamená, že nás můžete požádat o předání vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci.

Všechna vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: prima-kvetinace@seznam.cz

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Bezpečnost osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. S těmito podmínkami zákazník vysloví souhlas zaškrtnutím příslušné kolonky v internetovém formuláři. Zaškrtnutím souhlasu zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace